OK

OKCancel

Thank you

Close

Menţiuni legale

1. ACCES LA SITE+

Pentru a accesa şi a utiliza acest Site trebuie să fiţi major (peste 18 ani) şi să deţineţi o adresă de e-mail validă. În cazul în care sunteţi minor, este necesar acordul prealabil al părinţilor.

Vi se poate solicita să completaţi câmpuri obligatorii într-un formular, marcate cu un asterisc. În acest caz, vi se va solicita să completaţi aceste câmpuri înainte de a intra pe Site. Nu se acceptă înregistrări inexacte sau incomplete.

Sunteţi de acord că datele furnizate de dvs. şi stocate în sistemele noastre informatice sunt exacte şi constituie o dovadă a identităţii dvs. Vă rugăm să ne informaţi asupra oricăror modificări ale acestor date.

Accesul la Site şi/sau anumite Secţiuni poate necesita utilizarea unor coduri de acces personale. În acest caz, sunteţi responsabil pentru luarea măsurilor necesare în vederea asigurării confidenţialităţii acestor coduri. Puteţi modifica aceste coduri în orice moment. Cu toate acestea, numărul de încercări de accesare a Site-ului şi/sau a anumitor Secţiuni poate fi limitat pentru a preveni utilizarea frauduloasă a acestor coduri. Vă rugăm să ne informaţi asupra oricăror utilizări frauduloase pe care le-aţi putea detecta.

În cazul nerespectării regulilor stabilite în prezentele Condiţii de utilizare, ne rezervăm dreptul de a vă suspenda accesul la Site. În acest caz, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil.

2. PROPRIETATE INTELECTUALĂ+

Site-ul şi orice elemente care îl compun (precum mărci, imagini, texte, materiale video etc.) sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală. Dezvoltarea acestui Site a implicat investiţii importante şi conlucrarea echipelor noastre. În consecinţă, cu excepţia cazurilor stipulate expres în aceste condiţii, nu v-am acordat niciun drept altul decât cel de a consulta Site-ul doar pentru uz personal şi privat. Orice utilizare, reproducere sau reprezentare a Site-ului (totală sau parţială) sau a elementelor care îl compun, indiferent de suport, pentru alte scopuri, incluzând, fără limitare, scopuri comerciale, este interzisă. Cu titlu excepţional, vă putem autoriza în mod expres să reproduceţi şi/sau să reprezentaţi Site-ul sau o parte a acestuia pe anumite suporturi. Orice cerere de autorizate în acest sens trebuie transmisă în avans la următoarea adresă de e-mail: contact@vichy.ro

3. UTILIZAREA SITE-ULUI+

În primul rând, dorim să vă reamintim că utilizarea acestui Site implică deţinerea resurselor hardware şi software necesare pentru utilizarea Internetului.

În plus, dorim să vă reamintim că Internetul nu poate garanta securitatea, disponibilitatea şi integritatea transmiterii de date şi, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea în caz de erori, omisiuni, eliminări, întârzieri, defecţiuni (incluzând, fără limitare, acţiunile viruşilor) ale liniilor de comunicare, ale componentelor hardware şi software independente de controlul nostru sau în cazul utilizării neautorizate sau a posibilelor degradări ale conţinutului publicat pe acest Site.

a. Obligaţiile generale ale Utilizatorului

Apărăm valorile de toleranţă şi de respectare a drepturilor celorlalţi. Din acest motiv, Site-ul nu poate fi utilizat pentru vehicularea declaraţiilor rasiste, violente, xenofobe, maliţioase, obscene sau ilicite.

Prin utilizarea Site-ului, sunteţi de acord:

 • să nu distribuiţi un conţinut injurios, defăimător, neautorizat, maliţios care aduce atingere vieţii private sau drepturilor de imagine, incitând la violenţă, ură rasială sau etnică;
 • să nu utilizaţi Site-ul în scopuri politice, promoţionale sau prozelitiste;
 • să nu publicaţi conţinut promoţional sau publicitar;
 • să nu deviaţi de la finalitatea Spaţiului de discuţii, incluzând, fără limitare, utilizarea acestuia ca spaţiu de întâlnire;
 • să nu distribuiţi informaţii sau conţinuturi susceptibile de a aduce atingere sensibilităţii tinerilor;
 • să nu desfăşuraţi activităţi ilegale, incluzând, fără limitare, încălcarea drepturilor legate de programe software,mărci, fotografii, imagini, text, materiale video etc.

Vă reamintim că trebuie să deţineţi drepturile şi/sau autorizaţiile necesare legate de eventualele conţinuturi pe care doriţi să le publicaţi pe Site. În acest sens, vă recomandăm să nu publicaţi conţinuturi (în special fotografii) care includ articole arhitecturale recente, creaţii publicitare, imagini ale unor creaţii vestimentare pe care poate apărea marca (iniţiale, logo-uri, coduri de culori ale mărcii etc.). Menţionăm, de asemenea, că pe acest Site nu se acceptă niciun conţinut (incluzând, fără limitare, fotografii şi materiale video) care include minori.

b. Stipulări specifice pentru anumite Secţiuni

Diferite secţiuni vă pot fi puse la dispoziţie pe acest Site: Conţinut descărcabil, Aplicaţii online, Conţinuturi utilizatori, Spaţiu de discuţie („Secţiunile”).

(i) Conţinut descărcabil

Pe acest Site vă putem pune la dispoziţie conţinuturi pe care sunteţi autorizaţi să le descărcaţi („Conţinutul descărcabil”). Prin descărcarea sau prin utilizarea acestui Conţinut descărcabil, vă angajaţi implicit să îl utilizaţi în conformitate cu aceste Condiţii de utilizare.

Vă acordăm, exclusiv pentru uz personal şi privat, cu titlu gratuit şi pe durata legală de protecţie a drepturilor de autor, un drept non-exclusiv şi non-transferabil de utilizare a Conţinutului descărcabil. Orice reproducere, reprezentare, modificare sau distribuire a Conţinutului descărcabil trebuie autorizată în mod expres de noi. Orice cerere de autorizare de acest tip trebuie transmisă în avans la următoarea adresă de e-mail: contact@vichy.ro

(ii) Aplicaţii online

Pe acest Site vă putem pune la dispoziţie aplicaţii software („Aplicaţiile online”). Vă acordăm, exclusiv pentru uz personal şi privat, cu titlu gratuit şi pe durata legală de protecţie a drepturilor de autor, un drept non-exclusiv şi non-transferabil de utilizare a Aplicaţiilor online. Vă angajaţi să nu modificaţi, adaptaţi, reproduceţi, corectaţi sau distribuiţi Aplicaţiile online şi nicio marcă sau inscripţie de proprietate care figurează pe aceste Aplicaţii online şi/sau pe orice suport aferent. Orice Conţinut creat sau generat prin intermediul unei Aplicaţii online va fi considerat Conţinut utilizator (astfel cum este descris în secţiunea (iii) „Conţinut utilizator”).

Vă rugăm să ne informaţi asupra oricăror anomalii posibile care afectează Aplicaţiile online, la adresa următoare: contact@vichy.ro. Vom depune eforturile necesare pentru a corecta imediat aceste anomalii.

În cazul în care vă punem la dispoziţie un instrument/o aplicaţie care permite editarea imaginilor (în special pentru testarea virtuală a unui produs cosmetic), sunteţi de acord şi acceptaţi că acest instrument/această aplicaţie poate fi utilizată doar în scopuri private, conform destinaţiei sale. Nu sunteţi autorizat să utilizaţi acest instrument/această aplicaţie într-o manieră care poate aduce atingere onoarei, reputaţiei sau drepturilor părţilor terţe. În consecinţă, nu sunteţi autorizat să modificaţi şi/sau să afişaţi imaginea unei părţi terţe fără acordul prealabil scris al acesteia. De asemenea, nu sunteţi autorizat să modificaţi şi/sau să afişaţi, total sau parţial, conţinuturi (modificate sau nu prin intermediul instrumentului/aplicaţiei) furnizate împreună cu instrumentul/aplicaţie (în special conţinuturi reprezentând manechine/modele) fără acordul nostru prealabil scris.

(iii) Conţinuturi şi acţiuni utilizator

Conţinuturi utilizatori. Pe acest Site vă putem pune la dispoziţie un spaţiu dedicat găzduirii de conţinuturi ale utilizatorilor, precum texte, fotografii, materiale video etc. („Conţinut utilizatori”).

Prin publicarea unui Conţinut utilizator pe acest Site, acordaţi în mod automat o licenţă gratuită, perpetuă, irevocabilă, non-exclusivă şi internaţională pentru utilizarea, copierea, modificarea, adaptarea, editarea, distribuirea, traducerea, crearea de lucrări derivate, încorporarea în alte lucrări, distribuirea şi exploatarea prin orice alte mijloace ale acestui Conţinut utilizator (total sau parţial), pe orice suporturi (incluzând, fără limitare, acest Site).

Ne autorizaţi în mod expres să utilizăm Conţinutul utilizator pe propriile noastre site-uri, dar şi pe site-uri ale terţilor, în special pe cele denumite „reţele de socializare” (precum Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion etc. Se precizează că Site-ul nu este administrat sau sponsorizat în niciun fel de aceste site-uri ale terţilor), incluzând plug-ins şi aplicaţii ale acestor site-uri ale terţilor care ar putea fi puse la dispoziţie pe Site, denumite în continuare „Site-urile terţilor”.

Confirmaţi şi sunteţi de acord că utilizarea acestor reţele sociale este guvernată exclusiv de condiţiile de utilizare stabilite de aceste reţele de socializare. În consecinţă, confirmaţi şi sunteţi de acord că aceste condiţii sunt obligatorii pentru noi în utilizarea Conţinutului. Astfel, nu ne asumăm răspunderea pentru utilizarea Site-ului de către noi sau alte părţi terţe în conformitate cu condiţiile de utilizare stabilite de reţelele de socializare şi, în special, însă fără limitare, în termeni de sferă de aplicabilitate a drepturilor, durată a drepturilor şi eliminarea Conţinutului utilizator.

Sunteţi unicul responsabil pentru orice reclamaţii ale terţilor în ceea ce priveşte utilizarea Conţinutului în conformitate cu termenii şi condiţiile reţelelor de socializare.

Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, vă angajaţi să şi garantaţi că aţi obţinut toate autorizările necesare din partea tuturor beneficiarilor privind utilizarea Conţinutului pe reţelele de socializare.

În ultimul rând, confirmaţi şi sunteţi de acord (şi confirmaţi că aţi informat şi că aţi obţinut toate acordurile beneficiarilor) că acest Conţinut poate face obiectul unei comunicări „virale” (comunicare din gură în gură) pe aceste site-uri ale terţilor şi că noi nu suntem răspunzători pentru nicio acţiune în acest sens.

Conţinutul utilizator publicat de dvs. pe acest Site reprezintă alegerea şi răspunderea dvs. exclusivă. Cu toate acestea, dorim să vă reamintim că acest Conţinut nu trebuie să fie contrar legislaţiei în vigoare sau standardelor morale acceptate şi nu trebuie să încalce drepturile celorlalţi. În acest sens, ne rezervăm dreptul de a elimina în orice moment Conţinutul utilizator ilegal şi/sau contrar standardelor morale acceptate şi/sau care încalcă drepturile celorlalţi.

Acţiuni ale utilizatorilor. Prin intermediul Site-urilor Terţilor, anumite acţiuni sunt posibile pe Site, precum partajarea, comentarea şi/sau aprecierea Conţinuturilor, denumite în continuare „Acţiuni utilizatori”.

Atunci când iniţiaţi o acţiune pe sau prin intermediul unui Site al Terţilor, ne autorizaţi să accesăm unele informaţii de bază din contul de pe Site-ul Terţilor (incluzând numele, fotografia de profil, genul, data naşterii, reţele, date de identificare a utilizatorului, lista de prieteni şi alte informaţii comunicate tuturor, persoanelor pe care le urmaţi şi/sau care vă urmează, comentariile şi/sau aprecierile pe care le faceţi, denumite în continuare „Informaţii publice”) pentru funcţionarea acestor Acţiuni utilizator.

Vă reamintim că unele Informaţii publice pe care ni le furnizaţi nouă pe sau prin intermediul unui Site al Terţilor sunt publicate public şi pot fi vizualizate de orice persoană care vizitează Site-ul sau care este membru al unui Site al Terţilor. Nu suntem răspunzători pentru publicarea Informaţiilor dvs. publice şi de modul de utilizare a acestora de către alte persoane.

În cazul în care nu mai doriţi publicarea Informaţiilor dvs. publice pe Site, sunteţi unicul responsabil pentru gestionarea propriilor setări de confidenţialitate sau a contului deschis pe Site-ul Terţilor. Nu vom fi răspunzători pentru intervalul dintre modificarea setărilor de confidenţialitate şi suprimarea activităţii dvs. pe Site-ul nostru sau pe Internet.

Vă rugăm să ne informaţi asupra oricărui Conţinut utilizator contrar legislaţiei în vigoare şi/sau standardelor morale acceptate şi/sau principiilor stabilite mai sus şi/sau care încalcă drepturile celorlalţi, la următoarea adresă de e-mail: contact@vichy.ro

(iv) Blog

Pe acest Site vă putem pune la dispoziţie un spaţiu care vă va permite să comunicaţi („Blog-ul”).

Prin utilizarea Blog-ului, acceptaţi implicit să respectaţi legislaţia în vigoare, standardele morale acceptate, principiile stabilite mai sus şi în Carta de utilizare a Blog-ului şi drepturile celorlalţi.

Vă rugăm să ne informaţi asupra oricărei comunicări contrare legislaţiei în vigoare şi/sau standardelor morale acceptate şi/sau principiilor stabilite mai sus şi în Carta de utilizare a Blog-ului şi/sau care încalcă drepturile celorlalţi, la următoarea adresă de e-mail: contact@vichy.ro

4. INFORMAŢII CUPRINSE PE SITE+

a. Prevederi generale

Încercăm să vă furnizăm informaţii exacte şi actualizate. Cu toate acestea, având în vedere că transmiterile de date şi informaţii pe Internet nu beneficiază de fiabilitate tehnică corespunzătoare, nu putem garanta exactitatea tuturor datelor incluse pe acest Site.

În plus, vă reamintim că pot apărea inexactităţi sau omisiuni în ceea ce priveşte informaţiile disponibile pe acest Site, în special din cauza intruziunii terţilor. Vă rugăm să ne semnalaţi orice inexactitate sau omisiune la următoarea adresă de e-mail: contact@vichy.ro

b. Informaţii privind produsele şi serviciile

Cu excepţia cazurilor în care se stipulează altfel, produsele şi serviciile prezente pe acest Site nu constituie o ofertă de vânzare, ci o prezentare generală a unei game de produse şi servicii pe care le distribuim în ţara în care Site-ul este publicat.

c. Sfaturi şi instrumente de diagnosticare

Sfaturile furnizate pe acest Site şi/sau instrumentele de diagnosticare reprezintă simple simulări destinate obţinerii de sfaturi cosmetice specializate. Informaţiile pe care le furnizează acestea sunt indicative şi nu pot înlocui, în nicio situaţie, un diagnostic medical, un consult clinic şi un tratament medical. În consecinţă, nu vă putem garanta satisfacţia deplină în ceea ce priveşte sfaturile rezultate din utilizarea acestor instrumente şi nu ne asumăm răspunderea pentru modul de utilizare a acestora de către dvs.

Pentru informaţii suplimentare sau în caz de nelămuriri, vă recomandăm să vă adresaţi medicului dvs. şi/sau scrieţi-ne la următoarea adresă de e-mail: contact@vichy.ro

d. Link-uri hypertext

Link-urile hypertext incluse în acest Site vă pot conduce pe Site-uri ale Terţilor, indiferent de scopul acestora (reţea de socializare, informare sau e-business), ale căror conţinuturi nu le putem controla. Nu suntem răspunzători în niciun fel pentru conţinutul şi/sau comportamentul acestor Site-uri ale Terţilor. Prin urmare, nu garantăm fiabilitatea sau exactitatea informaţiilor şi/sau a conţinuturilor publicate pe aceste Site-uri ale Terţilor. Aceste Site-uri ale Terţilor pot avea practici diferite de procesare a datelor cu caracter personal decât Site-ul nostru. Vă reamintim că nu deţinem niciun control asupra procesării şi colectării datelor cu caracter personal de către Site-urile Terţilor şi vă invităm să consultaţi politicile acestora de protecţie a datelor cu caracter personal. În consecinţă şi în măsura în care aceste legături hypertext au fost incluse pe acest Site pentru a vă facilita navigarea pe Internet, consultarea site-urilor terţilor este alegerea şi răspunderea dvs. exclusivă.

În plus, în cazul în care doriţi să creaţi legături hypertext la acest Site, o cerere de autorizare trebuie transmisă în avans la următoarea adresă de e-mail: contact@vichy.ro.

e. Cookies

Cookie-urile sunt mici fişiere care sunt depuse pe computerul dvs. în timpul navigării pe un site Web (precum paginile consultate, data şi ora consultării etc.) şi care pot fi citite în timpul vizitei pe acelaşi Site.

Pentru a beneficia de toate funcţionalităţile Site-ului, este preferabil să autorizaţi înregistrarea cookie-urilor. Vă reamintim să cookie-urile nu ne permit să vă identificăm şi că durata de păstrare a informaţiilor înregistrate de cookie-uri pe computerul dvs. este 6 luni.

5. DATE CU CARACTER PERSONAL+

Există situaţii în care vă colectăm datele cu caracter personal, în special atunci când: (i) vă înregistraţi pentru un serviciu; (ii) descărcaţi Conţinut descărcabil; (iii) utilizaţi o Secţiune şi/sau un instrument de diagnosticare; (iv) vă înregistraţi pentru un joc/concurs; (v) ne trimiteţi un e-mail; (vi) participaţi la un sondaj de opinie sau studiu; sau (vii) interacţionaţi cu Site-ul prin intermediul unui Site al Terţilor sau direct pe acest Site al Terţilor.

Aceste date cu caracter personal pot fi procesate în conformitate cu Politica noastră de confidenţialitate disponibilă pe Site-ul nostru şi pot fi utilizate în trei moduri diferite:

 • Studii statistice: colectăm şi studiem datele dvs. cu caracter personal (şi paginile pe care le vizitaţi şi reclamele pe care le-aţi accesat) pentru a vă defini profilul şi pentru a ne adapta mai bine serviciile la cerinţele dvs. Aceste studii statistice sunt strict confidenţiale;
 • Monitorizarea relaţiilor cu clienţii: în cazul în care ne trimiteţi un mesaj, datele sunt păstrate şi utilizate pentru a vă răspunde la solicitare şi pentru a asigura monitorizarea;
 • Furnizarea de servicii: trimiterea de buletine informative, acces la anumite spaţii de asistenţă etc.;
 • Personalizarea experienţei dvs. pe Site;
 • În plus şi în cazul în care v-aţi exprimat acordul bifând caseta în acest sens, vă putem transmite datele personale partenerilor.

În conformitate cu prevederile Legii aplicabile privind protecţia datelor, aveţi dreptul de a divulga, corecta, adăuga şi elimina oricare din datele dvs. cu caracter personal. Pentru a vă exercita acest drept, trimiteţi-ne un e-mail însoţit de o copie a cărţii de identitate la următoarea adresă: contact@vichy.ro.

6. MODIFICAREA SITE-ULUI ŞI A CONDIŢIILOR DE UTILIZARE+

Putem modifica informaţiile şi conţinuturile cuprinse în acest Site şi Condiţiile de utilizare, incluzând, fără limitare, în scopul respectării noii legislaţii aplicabile şi/sau a regulamentelor şi a îmbunătăţirii Site-ului. Orice modificare şi/sau schimbare va fi integrată în aceste Condiţii de utilizare.

7. GĂZDUIRE+

Acest Site este găzduit de societatea Verizon France, o societate SAS cu un capital social de 45.120.823,47 euro, având sediul social în 100 Terrasse Boieldieu 92800 PUTEAUX, Franţa, înregistrată la Registrul Comerţului din Nanterre sub numărul 39851716900023.