OK

OKAnulare

V-ați înregistrat cu succes!

Închideți

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Conform legilor aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal, vă informăm că datele dumneavoastră personale, inclusiv caracteristicile fizice memorate în cadrul acestui formular sunt computerizate şi vor fi procesate exclusiv de către Vichy (şi subcontractorii lor tehnici), în scopul înregistrării şi/sau pentru utilizarea în cadrul aplicaţiei.

Aveţi dreptul de a accesa, corecta, ridica obiecţii şi şterge datele dumneavoastră personale în orice moment, transmiţându-ne un e-mail cu dovada identităţii dvs. [URMEAZĂ SĂ FIE COMPLETAT]

Accesul utilizatorului final şi utilizarea instrumentului de Diagnostic a Pielii Ideale

Această aplicaţie, dezvoltată de COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL pentru brand-ul VICHY, este o lucrare de creaţie, protejată de legea privind proprietatea intelectuală. Pentru folosirea acestei aplicaţii, utilizatorul acceptă integral respectarea acestor termeni şi condiţii.

1. Definiţii


În scopul prezentului document:

"VICHY", sau "noi" sau "al nostru" semnifică proprietarul platformei, în forma identificată în termenii de utilizare ai platformei.

"Aplicaţie" înseamnă "Ideal Skin Diagnosis" [Diagnosticul Pielii Ideale], un instrument de diagnosticare virtuală, furnizat pe platformă.

"Conţinutul aplicaţiei" înseamnă componentele şi cuprinsul furnizat şi/sau inclus în aplicaţie (în special, dar nefiind limitat la conţinutul aferent produselor dermatocosmetice, codul software).

"Licenţă" înseamnă licenţa acordată utilizatorului, conform acestor termeni şi condiţii.

"Platformă" înseamnă platformele VICHY (de ex: website-uri, aplicaţii pentru smartphone şi/sau tablete etc), pentru care este pusă la dispoziţie aplicaţia.

"Rezultat" înseamnă conţinutul utilizatorului în forma modificată şi/sau procesată de sau în conexiune cu aplicaţia.

"Utilizatorul" sau "Dumneavoastră" înseamnă orice persoană cu vârsta peste 18 ani, care foloseşte şi/sau accesează aplicaţia şi/sau conţinutul aplicaţiei pe platformă.

"Conţinutul utilizatorului" înseamnă fotografia iniţială şi/sau conţinutul încărcat şi/sau utilizat în cadrul aplicaţiei.

2. Licenţă şi obiectiv

Aplicaţia, conţinutul aplicaţiei şi rezultatul  sunt puse la dispoziţia utilizatorului, în următoarele condiţii: acordăm utilizatorului dreptul personal, gratuit, necesionabil, non-exclusiv şi netransferabil de a folosi aplicaţia, conţinutul aplicaţiei şi rezultatul, cu scopul unic de a oferi o simulare a pielii ideale din conţinutul utilizatorului şi pentru cerinţele personale, necomerciale şi private ale consumatorului şi, în funcţie de rezultatul respectiv, să recomandăm produsele noastre dermatocosmetice şi unele sfaturi/recomandări zilnice pentru a ajunge la rezultatele dorite ("Obiectivul").

Prin prezenta, confirmaţi şi sunteţi de acord că, prin folosirea aplicaţiei, conţinutului aplicaţiei şi/sau rezultatului, într-o altă manieră decât cu respectarea strictă a obiectivului şi conform autorizaţiilor explicite din această licenţă, ne puteţi aduce prejudicii nouă şi/sau licenţiatorilor şi/sau altor titulari de drepturi şi, în acest caz, veţi fi unicul/unica responsabilă pentru orice utilizare neautorizată a aplicaţiei, conţinutului aplicaţiei şi/sau rezultatului.

Utilizatorul acceptă că nu a dobândit niciun drept, de nicio natură, altele decât cele acordate conform condiţiilor acestei licenţe.

Această licenţă va intra în vigoare în momentul utilizării aplicaţiei de către utilizator (sau, după caz, făcând clic pe butonul "Accept" (sau echivalent), înainte de accesul utilizatorului la aplicaţie) şi îşi va continua efectul până la încetarea licenţei de către noi. Putem înceta licenţa în orice moment, sau putem modifica aceşti termeni şi condiţii (inclusiv licenţa) în orice moment.

3. Utilizarea aplicaţiei


Pentru a accesa şi folosi aplicaţia, vi se poate solicita (i) să completaţi un formular şi/sau (ii) să faceţi clic pe butonul "Accept" (sau echivalent), pentru a accepta aceşti termeni şi condiţii.

a. Conţinutul utilizatorului şi rezultatul
Puteţi folosi şi/sau încărca exclusiv conţinutul utilizatorului şi/sau rezultatul adecvat pentru aplicaţie. Nu puteţi folosi un conţinut al utilizatorului şi/sau un rezult care (i) aduce prejudicii, ameninţări, hărţuire, ofense, care este ilegal, defăimător, neautorizat, abuziv, calomnios, maliţios, vulgar, obscen, plin de ură sau fraudos, fals sau care induce în eroare, (ii) reprezintă o persoană care nu şi-a dat acordul pentru acesta; (iii) încalcă intimitatea sau imaginea şi drepturile de publicitate ale altora; sau (iv) încalcă proprietate, drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv cele privind drepturile de autor şi drepturile de marcă înregistrată) ale altor persoane. Veţi fi unicul/unica responsabil/responsabilă pentru rezultatele create folosind această aplicaţie, care sunt în întregime la alegerea dvs. şi vă asumaţi răspunderea exclusivă pentru pretenţiile terţilor referitoare la utilizarea rezultatelor. Prin prezenta declaraţi şi ne garantaţi că (i) aveţi toate drepturile şi /sau autorizaţiile necesare pentru a folosi şi/sau încărca respectivul conţinut al utilizatorului şi/sau rezultatul, (ii) toate informaţiile şi/sau conţinutul utilizatorului şi/sau rezultul pe care îl postaţi sau îl transmiteţi spre postare sunt exacte şi nu induc în eroare.

b. Licenţa asupra conţinutului utilizatorului şi rezultatului
Prin prezenta ne acordaţi dreptul şi licenţa non-exclusive şi sub-licenţiabile, irevocabile, continue, la nivel mondial şi scutite de plata redevenţelor pentru a utiliza, edita, copia, adapta, descărca, distribui, modifica şi executarea lucrărilor derivate din conţinutul utilizatorului şi/sau rezultate şi /sau pentru a afişa conţinutul utilizatorului şi/sau rezultatul şi /sau pentru a afişa conţinutul utilizatorului şi/sau rezultatul şi orice modificări sau lucrări derivate ale acestora.

c. Modele şi conţinut pus la dispoziţie prin aplicaţie
Aplicaţia vă poate pune la dispoziţie un anumit conţinut al aplicaţiei (în special, dar nelimitându-se la conţinutul legat de produsele noastre cosmetice şi/sau mărci). Prin prezenta recunoaşteţi şi sunteţi de acord că acest conţinut al aplicaţiei face subiectul legii privind proprietatea intelectuală şi/sau drepturilor de imagine şi/sau altor drepturi de proprietate şi să sunt disponibile exclusiv în scopul licenţei şi în conformitate cu scopul. Astfel, se interzice cu stricteţe orice reproducere şi/sau reprezentare parţială sau în întregime, a cuprinsului aplicaţiei sau oricărora dintre elementele pe care le includ, pentru orice fel de medii, pentru alte scopuri decât cele descrise în aceşti termeni şi condiţii.

4. Datele personale

Putem colecta datele personale referitoare la utilizator exclusiv în scopul administrării înregistrării dvs. şi/sau pentru utilizarea aplicaţiei de către dvs. Aceste date personale (care pot include fotografia sau orice alt conţinut pe care îl poţi furniza), va face subiectul procesării automate.

Prin prezenta recunoşti şi eşti de acord ca datele tale personale (inclusiv fotografia ta) să fie tranferate în afara Uniunii Europene, către terţi contractori şi furnizori de servicii, care lucrează cu noi în scopul prestării de servicii legate de aplicaţie şi/sau rezultat.

Conform legii aplicabile referitoare la protecţia datelor, aveţi dreptul de a accesa, corecta, ridica obiecţii şi şterge orice date care au legătură cu dvs. Puteţi exercita acest drept în orice moment, transmiţându-ne un e-mail cu dovada identităţii, la următoarea adresă: [URMEAZĂ A FI COMPLETATĂ].

Vom păstra confidenţialitatea datelor personale, transmise de Utilizator în cadrul utilizării aplicaţiei.

5. Limitarea răspunderii

Prin prezenta, confirmaţi şi sunteţi de acord cu faptul că aţi fost informat/informată privind faptul că aplicaţia, conţinutul aplicaţiei şi /sau rezultatul sunt furnizate "în forma existentă" şi, în special, recunoaşteţi că:
- utilizarea plicaţiei se face propriul dvs. risc;
- noi şi/sau licenţiatorii noştri nu oferă nicio garanţie de niciun fel, inclusiv, dar nelimitându-se la cele referitoare la defectele ascunse, conformitatea, caracterul adecvat pentru un anumit scop, neîncălcarea prevederilor legale şi nu garantează că aplicaţia, conţinutul aplicaţiei şi/sau rezultatul (i) sunt conforme cu cerinţele utilizatorului şi sau cu mediul computerizat şi sau conexiunea la Internet / telecomunicaţii; (ii) este eficient, precis, neîntrerupt, sigur, fără erori, fără riscul de erori sau disponibil; (iii) este liber de viruşi, viermi, troieni sau orice alte forme de manifestare care contaminează sau distrug proprietatea, că nu include materiale la care unele persoane ar putea ridica obiecţii, adecvate pentru orice scop; (iv) că rezultatul va fi satisfăcător pentru dvs. şi/sau vă va îndeplini cerinţele la achiziţia produsului respectiv şi/sau că vor fi realiste.

6. Legea aplicabilă şi jurisdicţia

Aceşti termeni de utilizare a aplicaţiei vor fi guvernaţi de [URMEAZĂ A FI COMPLETAT].

Orice dispută în ceea ce priveşte validitatea, interpretarea şi/sau executarea acestor termeni va face subiectul jurisdicţiei exclusive a [URMEAZĂ A SE COMPLETA].